Rólunk

A Dél-Dunántúli régió nagy részét lefedő FUND Cigány Alapfokú Művészeti Iskola ingyenes, sikerorientált oktatást biztosít hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyerekek számára. Jelenleg 9 telephelyen folyik a képzés, ebből 2 pécsi (Pákolitz István u., Budai-Városkapu Iskola Komlói u.), továbbá 7 vidéki telephely van (Komló, Berkesd, Magyarszék, Kaposvár, Nagykanizsa, Murakeresztúr és Nagybakónak). Működése során kiemelkedően fontos célkitűzés, hogy tudatosan, a gyermek által önmaga számára megfogalmazott kulturális identitás kialakítása, erősítése valósuljon meg.

Az iskola 2001 óta, az állami iskolarendszerhez illeszkedő képzéssel segíti elő a gyermekek felzárkózását és tehetséggondozását. Az iskolában zeneművészeti (hegedű, gitár, tambura), képzőművészeti (festészet) és táncművészeti (cigány néptánc) tanszakokat működik egyéni és csoportos oktatás keretében. Az intézmény diplomás, jól képzett pedagógusai hagyományőrző segédoktatókkal dolgoznak közösen. A képzés segítséget nyújt egyrészt a felzárkóztatáson belül az alapkészségek és képességek fejlesztése mellett bizonyos speciális problémákban is. A tehetséggondozás elsősorban a kiemelkedő képességű roma gyerekek részére nyújt segítséget a tovább haladáshoz és a beilleszkedéshez. Lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása mellett a zenei ismeretek átadására, biztosítja a különböző képzőművészeti szakterületeken való jártasságot. A táncon keresztül mozgáskultúra kialakítását, fejlődését, valamint a nyelvi készségek, a kommunikációs képességek és az olvasási képességek és szokások fejlődését segíti.

A FUND Cigány Alapfokú Művészeti Iskolában folyó oktató-nevelő munka célja, hogy a gyermekek szabad idejüket szervezett formában, építő jellegű tevékenységgel töltsék, mialatt meg tanulnak tehetségükkel élni. Identitásuk technikai képességeikkel párhuzamosan fejlődjön, segítve megtalálni helyüket a társadalomban.

Az intézmény 2007 decemberében elnyerte a „kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet. Ez is bizonyítja, hogy rendkívül fontos küldetést teljesít. Kiemelt feladatának tekinti a cigány nemzetiségi kisebbség gyermekeinek művészeti oktatását, valamint a cigány kulturális hagyományok kutatását és őrzését.

2009 decemberében Kisebbségekért Díjat kapott az intézmény a Hazai Kisebbségekért Tagozat ünnepélyes átadásán.

A 2012-ben nagy népszerűségnek örvendő "Fölszállott a páva" címmel megrendezett tehetségkutató versenyen az iskola egykori tanulói, illetve a verseny során is az iskola támogatásával induló "Chache Rom" zenekar kiemelkedő helyezést ért el, illetve Minisztériumi különdíjban részesültek.
 

A intézmény fenntartója a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis

  • az intézmény típusa: alapfokú művészetoktatási intézmény
  • az intézmény jogállása: önálló jogi személy
  • az intézmény alapfeladata: alapfokú művészetoktatás
  • nemzeti etnikai kisebbségi feladata: cigány kisebbség nevelés, oktatás

Az intézmény alapítói:

  • Amrita Pályaorientációs Baráti Kör,
  • Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis,
  • Faág Baráti Kör – Galilei Alapítvány

az alapítás éve: 2001.